Publicaţii

⸭ Ioana Feodorov a publicat în revista academică Philologica Jassyensia, indexată în Clarivate Analytics (fosta Thomson Reuters) – Emerging Sources Citation Index (ESCI), articolul Conexiunile românești ale primului Acatist arab tipărit, şi care a apărut în nr. 1/2022, p. 13-26, accesibil omline la adresa https://philologica-jassyensia.ro/revista/?numar=philologica-jassyensia-an-xviii-nr-1-35-2022.

⸭ Ioana Feodorov, New Research Projects in the Institute for South-East European Studies, Revue des Études Sud-Est Européennes, LIX, 2021, p. 277–284

Ioana Feodorov a publicat articolul cu titlul Arabic Printed Books in the Library of the Romanian Academy of Bucharest în MELA NOTES, revista Middle East Librarian Association (SUA), nr. 94 (2021), p. 69-99, accesibil online la adresa  https://www.mela.us/publications/mela-notes/mela-notes-archive/.