Publicaţii

⸭ Arhim. Policarp Chițulescu a publicat articolul Le patriarche Sylvestre d’Antioche, son disciple spirituel Constantin César Dapóntes et l’histoire de leurs icônes, în Museikon, Alba Iulia, 6, 2022, p. 157-168.

⸭ Arhim. Policarp Chițulescu a publicat articolul Patriarhul Silvestru al Antiohiei și dania sa de carte către Mănăstirea Sf. Sava din Iași. O reevaluare necesară, în vol. Mariana Lazăr (ed.), Mărturii de istorie și cultură românească, I, 2022, p. 53-64.

⸭ Ioana Feodorov a publicat articolul Conexiunile românești ale primului Acatist arab tipărit în „Philologica Jassyensia”, XVIII, nr. 1 (35), 2022, p. 13-26.

⸭ Ioana Feodorov a publicat o recenzie la volumul Joseph NASRALLAH, Rachid HADDAD, Histoire du mouvement littéraire dans l’Église melchite du Ve au XIXe siècle. Contribution à l’étude de la littérature arabe chrétienne, t. VI, în RESEE LX, 2022, 1-4, p. 357-360.

⸭ Ioana Feodorov a publicat o recenzie la cartea lui Orlin Sabev Waiting for Müteferrika. Glimpses of Ottoman Print Culture în RESEE LX, 2022, 1-4, p. 371-372.

Nicholas Bishara a publicat o recenzie la cartea lui Constantin A. Panchenko Orthodoxy and Islam in the Middle East. The Seventh to the Sixteenth Century în RESEE LX, 2022, 1-4, p. 361-362.

⸭ Ioana Feodorov a publicat în revista academică Philologica Jassyensia, indexată în Clarivate Analytics (fosta Thomson Reuters) – Emerging Sources Citation Index (ESCI), articolul Conexiunile românești ale primului Acatist arab tipărit, şi care a apărut în nr. 1/2022, p. 13-26, accesibil omline la adresa https://philologica-jassyensia.ro/revista/?numar=philologica-jassyensia-an-xviii-nr-1-35-2022.

⸭ Ioana Feodorov, New Research Projects in the Institute for South-East European Studies, Revue des Études Sud-Est Européennes, LIX, 2021, p. 277–284

Ioana Feodorov a publicat articolul cu titlul Arabic Printed Books in the Library of the Romanian Academy of Bucharest în MELA NOTES, revista Middle East Librarian Association (SUA), nr. 94 (2021), p. 69-99, accesibil online la adresa  https://www.mela.us/publications/mela-notes/mela-notes-archive/.

⸭⸭⸭

Hasan Çolak a predat studiul Conflict over Space, Conflict over Flock: The Great Church and the Eastern Patriarchates vis-à-vis the Ottoman Administration pentru a fi publicat în Dan Ioan Mureşan și Dominic Moreau (ed.), An Ecumene of Changes. Jurisdictional Spaces and Frontiers of the Patriarchate of Constantinople (4th-20th C.), Basingstoke: Palgrave-Macmillan (în curs de publicare).

Hasan Çolak a predat studiul Ottoman central administration and the Orthodox Church pentru publicare în Edward G. Farrugia și Željko Paša (ed.), Autocephaly: In Search of Unity in Diversity, Roma: Pontificio Istituto Orientale (în curs de publicare).