Echipa

Ioana Feodorov

Principal Investigator
Ioana Feodorov este cercetător principal la Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române din București. A obținut titlul de Doctor în Filologie al Universității din București în 1999, cu o lucrare privitoare la Exprimarea gradației în limbile română și araba, și titlul de Dr. habil. în 2018. citeşte mai mult...

Archim. Policarp Chițulescu

Senior Researcher
Arhimandrit la Mănăstirea Radu Vodă din București, consilier patriarhal și director al Bibliotecii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Expert în bibliofilie, carte rară tipărită și manuscrisă, românească și străină, are ca domenii principale de cercetare: istoria activității tipografice, a cărții manuscrise, a bibliotecilor, a scrisului și a practicilor acestuia, istoria și circulația ideilor, relațiile culturale dintre Țările Române și Europa. citeşte mai mult...

Mihai Țipău

Senior Researcher
Doctor în Istorie (2006, Universitatea Bucureşti), Doctor în Ştiinţe Politice (2005, Universitatea Națională și Kapodistriană din Atena). Este cercetător științific II la Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române. Domeniile sale de cercetare principale sunt: istoria bizantină şi postbizantină, scrierile istorice greceşti din perioada medievală şi modernă timpurie. citeşte mai mult...

Yulia Petrova

Senior Researcher
Filolog la Institutul de Studii Orientale „A. Krymsky” al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei din Kiev. A obținut tilul de Doctor în Filologie în 2007 la același Institut, cu o disertație despre sistemul fonologic și morfologic al arabei egiptene.. citeşte mai mult...

Hasan Çolak

Senior Researcher
Hasan Çolak este lector de Istorie otomană la Universitatea de Economie și Tehnologie (TOBB) din Ankara, Turcia. A obținut titlul de Doctor în Istorie în anul 2013 cu o teză despre interacțiunea dintre Patriarhiile răsăritene și administrația centrală otomană. citeşte mai mult...

Rami Wakim

Senior Researcher
Pr. Rami Wakim este preot în Biserica Greco-Catolică melkită și șeful cancelariei patriarhale. A primit diploma de doctor în Teologie patristică al Centrului Sèvres (Facultășile Iezuite din Paris) pentru o teză cu privire la antropologia logocentrică a Sfântului Maxim Mărturisitorul în scrierea sa Ambiguum 41. citeşte mai mult...

Charbel Nassif

Senior Researcher
Doctor în Istoria Artei (2017, Universitatea Sorbona), Doctor în Teologie (2017, Institutul Catolic din Paris). Este bibliotecar șef și responsabil de arhiva Patriarhiei Melkite Greco-Catolice din Raboueh (Liban) și cercetător la CEDRAC – Universitatea Saint-Joseph din Beirut. citeşte mai mult...

Oana Iacubovschi

Junior Researcher
Oana Iacubovschi este cercetătoare la Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române. Și-a obținut doctoratul la Universitatea Națională de Arte din București cu teza Iconografia bisericilor moldovenești în secolele al XV-lea și al XVI-lea. Programul naosului. citeşte mai mult...

Vera Tchentsova

Senior Researcher
Vera Tchentsova și-a luat doctoratul la Institutul de Istorie Generală a Academiei de Științe din Rusia la Moscova (1995), unde a început să efectueze cercetări specializate în istoria bizantină. Este membru asociat al UMR 8167 „Orient et Méditerranée / Monde byzantin” din Paris și al Maison française d’Oxford. citeşte mai mult...

Orlin Sabev

Senior Researcher
Orlin Sabev este profesor de Istorie la Institutul de Studii Balcanice și Centrul de Tracologie al Academiei Bulgare de Științe. În 2000 a obținut diploma de doctor pentru o teză privitoare la instituțiile de învățământ din Bulgaria din secolele XV-XVIII. citeşte mai mult...

Alina Kondratiuk

Junior Researcher
Alina Kondratiuk este doctor în Istoria Artei al Academiei Naționale de Arte Vizuale și Arhitectură din Kiev (2003), unde a desfășurat cercetări privitoare la arta ucraineană pre-modernă, și cercetător științific I la Ansamblul Național de Conservare al Lavrei Pecerska din Kiev. citeşte mai mult...

Radu Dipratu

Junior Researcher
Radu Dipratu este istoric la Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române din București. A obținut tilul de Doctor în 2017 la Facultatea de Istorie, Universitatea din București, cu o teză despre articolele religioase incluse în capitulațiile otomane din secolul al XVII-lea. citeşte mai mult...

Simon Najm

Junior Researcher
Dr. Simon Najm este conferențiar la Institutul Teologic „Sfantul Ioan Damaschinul” al Universității din Balamand (Liban), unde este cadru universitar din anul 2010. Este de asemenea bibliotecarul Institutului și coordonatorul programului teologic online KALIMA. citeşte mai mult...

Samuel Noble

Senior Researcher
Samuel Noble deține o diplomă de Master în Filosofie (2009, Universitatea Yale) și a obţinut doctoratul în anul 2022 la Universitatea Regală din Leuven. Cercetările sale sunt dedicate istoriei sociale și intelectuale a creștinilor arabi, în special a celor din Biserica Antiohiană. citeşte mai mult...

David Neagu

Junior Researcher
David Neagu este absolvent al Facultății de Istorie, Universitatea din București, unde a urmat studiile de licență și master. În prezent, este doctorand al aceleiași instituții, redactând o teză cu titlul „The Armenian Kingdom of Cilicia and the Papacy: Diplomatic and Political Relations in the 13th-14th Centuries”. citeşte mai mult...

Nicholas Bishara

Student
Nicholas Bishara este absolvent al Universității din București, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, unde a urmat cursurile de licență din cadrul secției de Teologie Ortodoxă Pastorală, iar la master specializarea Istorie și Tradiție Creștină. citeşte mai mult...

Adela Ristea

IT Support
Este absolventă a Facultăţii de Automatică şi Calculatoare din Cadrul Universităţii Politehnice Bucureşti. A colaborat la realizarea mai multor lucrări tipărite la edituri cunoscute, având o experienţă profesională de peste 25 de ani în acest domeniu. A editat și tehnoredactat cărți, volume de studii, manuale, reviste, broşuri etc. Cărți editate (selecție): Mihai Dimitrie Sturdza, Familiile boiereşti din Ţara Românească şi Moldova ‒ Enciclopedie istorică, genealogică şi biografică Bucureşti, Editura Simetria, 2014; citeşte mai mult...