Despre proiect

Institutul de Studii Sud-Est Europene (ISSEE) al Academiei Române a obținut unul dintre prestigioasele ERC Advanced Grant – primul de acest fel în România – în cadrul programului Horizon 2020 al Consiliului European pentru Cercetare. Grantul European finanțează proiectul românesc cu tema Early Arabic Printing for the Arab Christians. Cultural Transfers between Eastern Europe and the Ottoman Near-East in the 18th Century (TYPARABIC), coordonat de dr. Ioana Feodorov, cercetător științific principal la ISSEE. Proiectul este dezvoltat de o echipă de cercetare formată din 12 cercetători din România și din alte țări: Franța, Liban, Turcia, Ucraina și SUA.

Membrii echipei de bază a proiectului cercetează contextul și consecințele tipăririi de cărți liturgice, patristice și polemice în limba arabă, în secolul al XVIII-lea, în provinciile otomane din răsăritul Mediteranei, pentru arabii creștini de rit bizantin și pentru cei catolici. Ei realizează o analiză aprofundată a legăturilor dintre Țările Române și alte state est-europene, pe de o parte, și creștinii de expresie arabă din Imperiul Otoman, pe de altă parte, din perspectiva progresului social pe care l-a adus în Orientul Apropiat cultura tiparului, la care românii au contribuit în mod esențial. Cercetarea vizează în primul rând transferul de tehnologie a tiparului din Țara Românească și Moldova către ținuturile răsăritene guvernate de Înalta Poartă, în beneficiul creștinilor arabofoni. În al doilea rând, este întocmit un catalog sistematic și comentat al cărților arabe tipărite între 1701 și 1800 în Țările Române, în Siria și Libanul de azi și în ținuturile învecinate.

Alte teme conexe ale proiectului sunt: contextul întemeierii și funcționării tiparnițelor cu litere arabe în teritoriile aflate sub stăpânire ori suzeranitate otomană; legăturile credincioșilor din Biserica Antiohiană de rit bizantin cu Moldova și Țara Românească, prin călători și prin circulația cărții vechi și a manuscriselor grecești; rolul tiparului în păstrarea tradiției creștine și pătrunderea în cult a limbii arabe, fenomen contemporan cu pătrunderea limbii române în cărțile bisericești din ținuturile românești; contribuția înființării primelor tiparnițe la Alep și Beirut la apariția mișcării de Renaștere a culturii arabe creștine către 1820.

Instituția – gazdă a Proiectului, Institutul de Studii Sud-Est Europene, ISSEE, este dedicată unor domenii de cercetare pluridisciplinare, concentrate pe studiul sud-estului Europei și Răsăritului otoman: istorie, societate, limbi, literaturi, minorități, arte, peisajul religios și confesional.

Institutul de Studii Sud-Est Europene desfășoară de mai bine de un deceniu și jumătate, sub coordonarea doamnei dr. habil. Ioana Feodorov, proiecte privitoare la relațiile culturale între români și creștinii de expresie arabă din provinciile otomane est-mediteraneene („Siria Mare”). Coordonatorul proiectului ERC AdG TYPARABIC, dr. Ioana Feodorov, s-a consacrat de peste două decenii culturii arabe creștine. Pe urmele înaintașilor care s-au ilustrat în acest domeniu (Nicolae Iorga, Marcu Beza, Virgil Cândea ș.a.), sunt în desfășurare mai multe teme de cercetare privind editarea și traducerea de manuscrise arabe creștine privitoare la istoria românilor și la începuturile tiparului arab cu ajutor din Țările Române, și la catalogarea colecțiilor de manuscrise orientale deținute de Biblioteca Academiei Române (București și Filiala Cluj), în care sunt implicați mai mulți cercetători din ISSEE și din afara lui.